Kouluttajat

Kurssit

EcoDriving Teoriakurssi

EcoDriving-teoriakurssilla opit viisaan ajotavan perustiedot.

Kurssiin sisältyy perustietoa:
 • autoilijan mahdollisuuksista vaikuttaa liikenteen päästöjen syntyyn ja määriin
 • ajoneuvon valinnan vaikutuksista energiankulutukseen
 • teknisten ratkaisujen vaikutuksista energiankulutukseen
 • turvallisesta, taloudellisesta sekä ympäristöä säästävästä ajotavasta ja auton käytöstä
 • reittivalinnan, liityntäpysäköinnin sekä ajoneuvonavigoinnin ym. hyödyistä.

Lisäksi kurssilla saa käytännön ohjeita ajotavan kytkemisestä omaan tai yrityksen toimintaan tai molempiin.

Teoriakurssi ei sisällä henkilökohtaista ajoharjoittelua kouluttajan kanssa, vaan opetus tapahtuu luentona asiakkaan kanssa sovittavassa paikassa. Kätevintä on yhdistää luento osaksi jotain asiakas- tai henkilöstötilaisuutta.

Teoriakurssin hyöty riippuu siitä, kuinka hyvin itselle uudet ja helpot niksit otetaan käyttöön. Esimerkiksi moottoritiellä ajo 100 km/h nopeudella 120 km/h sijasta säästää 1–2 litraa sadalla kilometrillä. Sen sijaan oman ajotavan – ”ajokäsialan” – huonoja tottumuksia ja riskitekijöitä on usein mahdotonta itse tunnistaa.

Parhaiten oman ajotavan parantamismahdollisuudet selviävät henkilökohtaista ajoharjoittelua sisältävällä kurssilla. Teoriakurssi on tehokkaimmillaan yhdistettynä johonkin ajoharjoittelua sisältävistä EcoDriving-kursseista.


Kurssin hinta

Teoriakurssin hinta riippuu luennon pituudesta, esimerkiksi:
 • kahden tunnin luento: 210 € (+alv 24 %)

Teoriakurssin hintaan lisätään matkakulut. Tarjoilut ja kurssitilan ym. kustannukset eivät sisälly hintaan.


EcoDriving Demo

EcoDriving Demo on nimensä mukaisesti lyhyt, kouluttajan kyydissä tapahtuva esittely, jossa kouluttaja ajaessaan havainnollistaa samalla viisaan ajotavan keskeisimmät niksit. Koska EcoDriving Demo ei ole varsinainen ajotapakurssi, sillä ei myöskään pystytä kohentamaan ajotapaa yhtä tehokkaasti kuin ajoharjoittelua, opastusta ja palautetta sisältävillä kursseilla.

EcoDriving Demo sopii parhaiten esimerkiksi asiakastilaisuuksiin, jossa asiakkaat voivat nopeasti saada tuntuman viisaaseen ajotapaan ja tietoa tärkeimmistä vinkeistä.

EcoDriving Demon kesto on yhteensä 1½ tuntia, joka sisältää demoajon kolmelle eri kuljettajalle.

EcoDriving Demossa kouluttaja esittelee 15–20 minuuttia kestävän ajokierroksen aikana keskeisimmät niksit, kuten:
 • käynnistys (kylmäkäynnistys)
 • liikkeellelähtö
 • vaihteisto (vaihteiden käyttö)
 • taloudellinen ajaminen (ennakointi), kaupunki / maantie
 • moottorijarrutus
 • pysähtyminen
 • muuta esille tulevaa


Kurssin hinta

EcoDriving Demon hinta on 150 € (+alv 24 %).

Hintaan lisätään mahdolliset matkakulut.

EcoDriving Eco 1 (1 h)

EcoDriving Eco 1 on lyhytkestoinen ajotapakoulutuksen tehopaketti, jossa käydään läpi viisaan ajotavan tärkeimmät perusasiat. Lyhytkestoinen ajotapakoulutus sopii mainiosti työpäivän lomaan. Kouluttaja noutaa kuljettajan työpaikan edestä, joten siirtymiin ei kulu työaikaa. Itse koulutus kestää enintään tunnin.

Lyhytkestoiseen ajotapakoulutukseen kuuluu tarpeen mukaan joko yksi tai kaksi ajokierrosta normaalissa liikenteessä.

Yhden ajokierroksen versioon sisältyy seuraavat vaiheet:
 • Harjoittelua
 • Teoriaa
 • Ajokierros, jossa pyritään alittamaan keskinopeuteen suhteutettu EU-kulutus
 • Palaute (riskianalyysi, polttoaineensäästö)

Kahden ajokierroksen mukaiseen versioon sisältyy seuraavat vaiheet:
 • Alkukeskustelu
 • Ensimmäinen ajokierros (kesto 15–20 minuuttia)
 • Ensimmäinen palaute
 • Toinen ajokierros (sama reitti uudestaan hyödyntäen palautetta)
 • Toinen palaute ja yhteenveto (riskianalyysi, polttoaineensäästö)

Polttoaineenkulutus mitataan ajotietokoneella. Kahden ajokierroksen versiossa kuljettaja saa palautteeksi toisella ajokierroksella saavuttamansa polttoainesäästön (l/100 km, %). Lisäksi kuljettaja saa vinkkejä siitä, mihin ajotavassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuusriskien pienentämiseksi. Apuvälineenä käytetään uutta kotimaista EDlooper-ajotavanseurantajärjestelmää ja siitä saatavia raportteja.


Kurssin hinta

EcoDriving Eco 1 -kurssin hinta on 140 €/henkilö (+alv 24 %).

Hintaan lisätään matkakulut. Tarjoilut ja kurssitilan ym. kustannukset eivät sisälly hintaan.

EcoDriving Eco 2 (1,5 h)

EcoDriving Eco 2 -kurssi sisältää teorialuennon ja henkilökohtaista ajoharjoittelua normaalissa liikenteessä. Eco 2 -kurssi on tarkoitettu ryhmille (minimikoko 5 henkilöä) ja se sopii hyvin työpäivän lomaan. Kouluttaja voi noutaa kuljettajan työpaikan edestä, joten siirtymiin ei kulu työaikaa. EcoDriving Eco 2 -kurssin ajoharjoitteluosuus kestää enintään 1,5 tuntia. Teoriaosuuden kesto on 2 tuntia.

EcoDriving Eco 2 -kurssin ajoharjoitteluun kuuluu normaalissa liikenteessä kaksi ajokierrosta, joiden välissä kuljettaja saa palautetta ja mahdollisuuden harjoitella uusia niksejä.

EcoDriving Eco 2 -kurssin ajoharjoitteluosuus sisältää seuraavat vaiheet:
 • Alkukeskustelu
 • Ensimmäinen ajokierros (kesto vähintään 20 minuuttia)
 • Ensimmäinen palaute ja ajoharjoittelua
 • Toinen ajokierros (sama reitti uudestaan hyödyntäen palautetta)
 • Toinen palaute ja yhteenveto (riskianalyysi, polttoaineensäästö)

Molempien ajokierrosten polttoaineenkulutus mitataan ajotietokoneella, jonka lukemista kuljettaja saa tietää saavuttamansa polttoainesäästön (l/100 km, %). Lisäksi kuljettaja saa vinkkejä siitä, mihin ajotavassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuusriskien pienentämiseksi. Apuvälineenä käytetään uutta kotimaista EDlooper-ajotavanseurantajärjestelmää ja siitä saatavia raportteja.


Kurssin hinta

EcoDriving Eco 2 -kurssin hinta on 195 €/henkilö (+alv 24 %).

Hintaan lisätään matkakulut. Tarjoilut ja kurssitilan ym. kustannukset eivät sisälly hintaan.

EcoDriving Eco 3 (2 h)

EcoDriving Eco 3 vastaa sisällöltään Eco 2 -kurssia, mutta sen teoriaosuus annetaan autossa. Opetus on henkilökohtaista ja tapahtuu normaalissa tieliikenteessä. EcoDriving Eco 3 -kurssi soveltuu sellaisiin olosuhteisiin, jolloin kuljettajista ei ole mahdollista tai järkevää koota yhteen ryhmää teorialuentoa varten. Kurssi voidaan järjestää asiakkaan luona ja se kestää enintään 2 tuntia.

EcoDriving Eco 3 -kurssiin kuuluu normaalissa liikenteessä kaksi ajokierrosta, joiden välissä kuljettaja saa palautetta, teoriatietoa ja ajoharjoittelua uusien niksien oppimiseksi.

EcoDriving Eco 3 -kurssiin sisältyy seuraavat vaiheet:
 • Alkukeskustelu
 • Ensimmäinen ajokierros (kesto vähintään 20 minuuttia)
 • Ensimmäinen palaute, teoriaosuus ja ajoharjoittelua tarpeen mukaan
 • Toinen ajokierros (sama reitti uudestaan)
 • Toinen palaute ja yhteenveto (riskianalyysi, polttoaineensäästö)

Molempien ajokierrosten polttoaineenkulutus mitataan ajotietokoneella, jonka lukemista kuljettaja saa tietää saavuttamansa polttoainesäästön (l/100 km, %).  Lisäksi kuljettaja saa palautetta siitä, mihin ajotavassa kannattaa kiinnittää huomiota koulutuksessa havaittujen liikenneturvallisuusriskien pienentämiseksi. Apuvälineenä käytetään uutta kotimaista EDlooper-ajotavanseurantajärjestelmää ja siitä saatavia raportteja.


Kurssin hinta

EcoDriving Eco 3 -kurssin hinta on 195 €/henkilö (+alv 24 %).

Hintaan lisätään mahdolliset matkakulut.

Kiinnostuitko koulutuksista?
Lisätietoa ja koulutusvaraukset

09 4542 3011