Kouluttajat
”Aluksi osallistumiseen suhtauduttiin hieman epäluuloisesti, mutta käytännön ajoharjoittelun jälkeen moni yllättyi siitä, miten pienillä muutoksilla kulutus väheni. Myös teoriatunnin antia pidettiin hyvänä. Voin suositella EcoDriving-kurssin käymistä muutaman vuoden väliajoin.” Aarne Leppänen, ajoneuvokoordinaattori, Veikkaus Oy
”Koulutus ylitti odotukseni. Luulin, että käymme vain teoriaa läpi yhden ajokerran jälkeen, mutta kaikki opettajan neuvot testattiinkin vielä uudella ajokierroksella. Liikenteessä pitää huomioida tutuillakin kaupunkireiteillä yllättävän monia asioita. Koulutuskonsepti oli kaiken kaikkiaan hyvin suunniteltu ja toteutettu. Palautteenanto sekä kirjallisesti että suullisesti oli tärkeää. Kouluttaja tunsi hyvin ajoreitit ja osasi ohjata oppilastaan ammattimaisesti ja turvallisesti.”
Marianne Heikkilä, toiminnanjohtaja, Marttaliitto